Från och med 1 september 2023 har Navigera AB överlåtit förvaltningen av samtliga sina fonder samt verksamhet till Naventi Fonder AB

08-613 05 00

Press

Press


Frågor från press och andra medier besvaras av Navigera AB:s vd Niklas Söderström via e-post niklas.soderstrom@navigera.se.