Från och med 1 september 2023 har Navigera AB överlåtit förvaltningen av samtliga sina fonder samt verksamhet till Naventi Fonder AB

08-613 05 00

Organisation

Organisation

Navigera AB har för närvarande tio medarbetare på kontoret i Stockholm som sköter förvaltning, administration, risk och affärsstöd. Funktioner som Compliance, Risk (avseende företagets specialfonder), Juridik, Fondadministration, Ekonomi och IT har vi valt att outsourca utanför företaget.