08-613 05 00

Om Navigera

Om Navigera

Navigera AB är ett fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen.

Vår förvaltning startade 1994 och idag erbjuder vi flera olika fonder: fondandelsstrategierna Navigera Aktie, Navigera Balans, Navigera Tillväxt, och Navigera Global Change samt allokeringsfonderna Dynamica 80 Sverige och Dynamica 90 Global. I premiepensionssystemet finns även fonderna Strategi Världen, Strategi Bevara och Strategi Tillväxt. Gemensamt är att förvaltningen är riskkontrollerad, aktiv och professionell.

Läs mer om våra fonder och våra medarbetare.

 

 

Navigera AB har antagit FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och är medlem i Swesif.

SWESIF