Från och med 1 september 2023 har Navigera AB överlåtit förvaltningen av samtliga sina fonder samt verksamhet till Naventi Fonder AB

08-613 05 00

Om Navigera

Om Navigera

Navigera AB är ett fondbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Vår förvaltning startade 1994 och idag erbjuder vi flera olika fonder: fondandelsstrategierna Navigera Aktie, Navigera Balans, Navigera Tillväxt, Navigera Classic 20 och Navigera Global Change samt allokeringsfonden Dynamica 90 Global. Fonderna Calix Aktier, Calix Alternativa, Calix Räntor, Global Sustainable Leaders, Swedish Sustainable Leaders. Gemensamt är att förvaltningen är riskkontrollerad, aktiv och professionell.

Läs mer om våra fonder och våra medarbetare.

 

 

Navigera AB har antagit FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och är medlem i Swesif.

SWESIF