08-613 05 00

Om Navigera

Nyheter

2019-02-28

Navigeras fonder i premiepensionssystemet
har fusionerats med Cicero World 0-100

Navigeras fonder i premiepensionssystemet, Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen, har fusionerats med fonden Cicero World 0-100. Fusionen genomfördes den 27 februari 2019.

2018-11-07

Navigeras fonder i premiepensionssystemet
överlåts till Cicero Fonder AB

Med anledning av ett nytt regelverk inom premiepensionssystemet har styrelsen i Navigera AB beslutat att genomföra en förändring i fondsortimentet. Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen kommer att överlåtas till Cicero Fonder AB och fusioneras med fonden Cicero World 0 100.

Den 27 februari kommer Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen att slås samman med Cicero World 0-100 (fusioneras via absorption). Det innebär att Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen kommer att gå upp i Cicero World 0-100 och därefter inte finnas kvar.

Fusionen innebär att fondandelsägare i Navigera Strategi Bevara, Navigera Strategi Tillväxt och Navigera Strategi Världen kommer att få nya andelar i Cicero World 0-100 motsvarande det värde som de gamla andelarna hade. För de fondandelsägare som inte vill att deras fondandelar ska ingå i sammanslagningen finns möjligheten att lösa in fondandelarna till och med den 22 februari 2019.

Information om Cicero World 0-100 finns i fondens faktablad (KIID)