08-613 05 00

Medarbetare

Medarbetare

Framgången för vår förvaltning är i hög grad beroende av våra medarbetares kunskap, engagemang och drivkraft. Vi kan därför med säkerhet säga att vår största tillgång är våra medarbetare.

 

Vi är för närvarande nio medarbetare som arbetar nära varandra på kontoret i Stockholm. Samtliga förvaltare och Vd är Swedsec-licensierade. 

Britt Ehrling
Verkställande direktör

Tidigare anställd på Catella Fonder, Ernst & Young och SEB. Har arbetat i branschen sedan 1985.

 

Christian Sterndahlen
Förvaltare

Förvaltar Navigera-fonderna: Aktie, Balans, Tillväxt och Global Change. Tidigare anställd på Skandiabanken och Skandia Fonder. Har arbetat i branschen sedan 2007.

 

 

Charlotte Sundell
Ansvarig affärsstöd

Tidigare anställd på Agenta Investment Management, Swedbank Luxemburg och Swedbank AB. Arbetat i branschen sedan 2010.

 

 

Ola Brantmark
Förvaltare

Förvaltar Dynamica-fonderna: 80 Sverige och 90 Global. Tidigare anställd på Carnegie Asset Management. Har arbetat i branschen sedan 2007.

 

 

Per Haldén
Förvaltare

Förvaltar Navigera-fonderna: Aktie, Balans, Tillväxt och Global Change. Tidigare anställd på Skandia Liv Kapitalförvaltning och Max Matthiessen Värdepapper. Har arbetat i branschen sedan 2008.

 

 

Pia Hagen
CIO

Förvaltar Navigera-fonderna: Aktie, Balans, Tillväxt och Global Change. Tidigare anställd på Bear Stearns, SalomonSmith-Barney och Skandia Fonder. Har arbetat i branschen sedan 1998.

 

 

Thierry Reynier
Förvaltare

Förvaltar Dynamica-fonderna: 80 Sverige och 90 Global. Tidigare anställd på Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Asset Management. Har arbetat i branschen sedan 1996.

 

 

Thomas Falkenklint
Förvaltare

Förvaltar strategifonderna Världen, Bevara och Tillväxt. Tidigare anställd på Avanza, HQ Bank och Swedbank. Har arbetat i branschen sedan 2004.