08-613 05 00

Medarbetare

Medarbetare

Framgången för vår förvaltning är i hög grad beroende av våra medarbetares kunskap, engagemang och drivkraft. Vi kan därför med säkerhet säga att vår största tillgång är våra medarbetare.

 

Vi är för närvarande nio medarbetare som arbetar nära varandra på kontoret i Stockholm. Samtliga förvaltare och Vd är Swedsec-licensierade. 

Britt Ehrling
Verkställande direktör

Tidigare anställd på Catella Fonder, Ernst & Young och SEB. Har arbetat i branschen sedan 1985.

 

Christian Sterndahlen
Förvaltare/Ansvarig hållbarhetsanalys

Förvaltar Navigera-fonderna: Aktie, Balans, Tillväxt och Global Change. Tidigare anställd på Skandiabanken och Skandia Fonder. Har arbetat i branschen sedan 2007.

 

 

Charlotte Sundell
Ansvarig affärsstöd

Tidigare anställd på Agenta Investment Management, Swedbank Luxemburg och Swedbank AB. Har arbetat i branschen sedan 2010.

 

 

Lotta Åkerlund
Administrativ koordinator

Tidigare anställd på Länsförsäkringar Liv och Agenta Investment Management. Har arbetat i branschen sedan 2006.

 

 

Ola Brantmark
Förvaltare/Ansvarig kvantanalys

Förvaltar Dynamica-fonderna: 80 Sverige och 90 Global. Tidigare anställd på Carnegie Asset Management. Har arbetat i branschen sedan 2007.

 

 

Per Haldén, CFA
Förvaltare

Förvaltar Navigera-fonderna: Aktie, Balans, Tillväxt och Global Change. Tidigare anställd på Skandia Liv Kapitalförvaltning och Max Matthiessen Värdepapper. Har arbetat i branschen sedan 2008.

 

 

Thierry Reynier
Förvaltare

Förvaltar Dynamica-fonderna: 80 Sverige och 90 Global. Tidigare anställd på Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Asset Management. Har arbetat i branschen sedan 1996.

 

 

Jonas Eklund
Kvantanalytiker/Förvaltare

Tidigare anställd på Pan Capital, Cicero Fonder och Idevall & Partners mfl. Har arbetat i branschen sedan 1998.

 

 

Simon Berggren
Fondanalytiker

Har arbetat som anställd inom fondbranschen sedan 2016.