08-613 05 00

Beskrivning av negativa konsekvenser

Beskrivning av negativa konsekvenser för hållbar utveckling

Med negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer avses faktorer som kan verka negativt för hållbar utveckling. Hållbarhetsfaktorer är definierat i Disclosureförordningen som miljörelaterade, sociala eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Navigera har beslutat att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsbeslutsprocessen. Följande negativa faktorer beaktas. Miljörelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer:

  • Höga växthusgasutsläpp

 

Sociala och personalrelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer samt mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor:

  • Kränkning av FN:s principer om mänskliga rättigheter och OECD Guidelines
  • Exponering mot kontroversiella vapen (personminor, klustervapen samt kemiska- och biologiska vapen
Navigera arbetar med tre metoder för att integrera negativa konsekvenser för hållbarhet i investeringsbeslutsprocessen som består i att
  1. välja in
  2. välja bort och
  3. påverka.
Val av tillgångsslag och förvaltningsinriktning i de portföljer som förvaltas kan påverka sättet som Navigera arbetar.