Från och med 1 september 2023 har Navigera AB överlåtit förvaltningen av samtliga sina fonder samt verksamhet till Naventi Fonder AB

08-613 05 00

Press

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla i Sverige. GDPR är en EU-förordning och gäller därmed som lag i alla EU:s medlemsländer. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka ditt skydd vid behandling av personuppgifter. Du kommer också att få vissa rättigheter i samband med detta. Bland annat har du rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas. Du har också, som huvudregel, rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt personuppgifter raderade. Det finns också en möjlighet att få behandlingen av dina personuppgifter begränsade. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi har därför sammanställt information som beskriver vår personuppgiftsbehandling. Informationen skiljer sig åt mellan olika individer. Behandlingen av till exempel en kunds och en kontaktpersons personuppgifter beskrivs därför på olika sätt. Vill du ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi dig att ta del av någon av dessa integritetspolicyer:

Integritetspolicy kund >>
Integritetspolicy kontaktperson >>

Har du fortfarande frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post personuppgifter@navigera.se eller via telefon 08-613 02 00.