08-613 05 00

Indelning av fonder

Disclosureförordningens indelning av fonder

Fonder som har hållbarhetsinvesteringar som mål - Art 9

  • Navigera Global Change
Fonder som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper - Art 8
  • Navigera Classic 20
  • Dynamica 90 Global
  • Dynamica 80 Sverige

 

Fonder som integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål - Art 6

  • Navigera Aktie 1 och 2
  • Navigera Balans 1 och 2
  • Navigera Tillväxt 1
  • Navigera Tillväxtmarknader 2
  • Dynamica 80 Global
Ytterligare information finns i respektive fonds informationsbroschyr.