08-613 05 00

Indelning av fonder

Disclosureförordningens indelning av fonder

Fonder som har hållbarhetsinvesteringar som mål - Art 9

 • Navigera Global Change
 • Global Sustainable Leaders
 • Global Sustainable Leaders Small Cap
 • Swedish & Nordic Sustainable S&M Cap

Fonder som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper - Art 8

 • Navigera Classic 20
 • Dynamica 90 Global
 • Swedish Sustainable Leders
 • Calix Aktier
 • Calix Räntor
 • Navigera Aktie 1
 • Navigera Aktie 2
 • Navigera Balans 1
 • Navigera Balans 2
 • Navigera Tillväxt 1
 • Navigera Tillväxtmarknader 2

 

 

Fonder som integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål - Art 6

 • Calix Alternativa

Ytterligare information finns i respektive fonds informationsbroschyr.