08-613 05 00

Organisation

Organisation

Navigera AB har för närvarande tio medarbetare på kontoret i Stockholm som sköter förvaltning, administration och affärsstöd. En del av funktionerna har vi valt att outsourca utanför företaget.