08-613 05 00

Om Navigera

Nyheter

2017-06-01

Navigera Global Change ansluter sig till Hållbarhetsprofilen

Nu finns Navigera Global Change med på hållbarhetsprofilen.se. Hållbarhetsprofilen är ett komplement till fondfaktabladet och beskriver fondens arbete med etik- och hållbarhetsfrågor. Syftet med Hållbarhetsprofilen är att kunna ge sparare enkel och överskådlig information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Det blir också enklare att jämföra fonders hållbarhetsarbete. 

Hållbarhetprofilen är framtagen av Swesif som är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. 

2017-05-02

Politik allt viktigare för investerare

Det senaste årets oförutsedda politiska händelser har förstärkt betydelsen av att betrakta den mycket komplexa politiska scenen globalt. Det är något som Pia Hagen, CIO på Navigera, har fått erfara.

- Politik har alltid varit en del av investerarens vardag men under mina snart 20 år i branschen har intensiteten aldrig varit så hög som nu, säger Pia och fortsätter: Politik är inte lätt att förstå, än mindre vad olika valresultat innebär för en investerare. Det har vi sett bevis på i de senaste icke-existerande efterdyningarna av det oförutsägbara Brexitvalet och president Trumps seger.

Men bara för att det är svårt att förstå, betyder inte att man inte ska försöka förstå, menar Pia. I veckan medverkade hon vid ett seminarium tillsammans med Jose Manuel Barroso, Europeiska kommissionens ordförande 2004-2014. Barroso anser att euron och EU är mer motståndskraftiga än vad man tror. Detta har ytterligare förstärkts efter resultatet av den första delen av det franska valet. Barroso hävdar att den europeiska ekonomin är relativt stark men hans främsta oro är Italien och landets problem i den finansiella sektorn. Han tror dock att de kommer att lyckas lösa sina problem, även om det sker i sista minuten.

Storbritanniens önskan att efter Brexit ha samma finansiella tjänstemarknad som tidigare kommer vara svår att uppfylla. Detta har stor betydelse för hela sektorn de närmaste åren och ett nytt finanscenter i Europa kan mycket väl bli sant. Om det är Frankfurt, Paris eller Dublin återstår att se. Men den framåtanda som Barroso ser i Europa just nu finns inte i Turkiet. Turkiet kommer med sin nuvarande politik inte bli medlem i EU, utan tvärtom fjärmar sig allt mer.

- Jag är ändå optimistisk även med realistiska glasögon på. Det har vi även sett i de olika aktiemarknaderna hittills i år, avslutar Pia.

2017-02-20

Förändring av Navigeras fonder i premiepensionssystemet (PPM)

Som tidigare informerats sker en del förändringar kring förvaltningen av Navigeras tre fonder i premiepensionssystemet. Förändringarna träder i kraft den 20 februari 2017 och innebär en ändrad förvaltningsstrategi. I samband med detta kommer fonderna att byta namn och avgifterna att sänkas enligt följande:

  • Navigera Aktie byter namn till Strategi Världen. Den gällande förvaltningsavgiften sänks från 1,75% till 1,50%.
  • Navigera Balans byter namn till Strategi Bevara. Den gällande förvaltningsavgiften sänks från 1,75% till 1,35%.
  • Navigera Tillväxt byter namn till Strategi Tillväxt. Den gällande förvaltningsavgiften sänks från 1,75% till 1,50%.

Förvaltningsstrategi
Förändringen av förvaltningsstrategin innebär att fonderna på ett mer dynamiskt sätt kan ta taktiska över- och undervikter främst i regioner. De kan även placera i specifika branscher. Fonden Strategi Bevara kommer dessutom att ha en taktisk allokering mellan aktier och räntor. Beroende på marknadsklimat kommer regionsvikterna att variera för respektive fond. Thomas Olsson kommer att förvalta de nya strategierna.

Placeringsinriktning
Strategi Världen: Fonden kommer som tidigare placera mot den globala aktiemarknaden. Skillnad från tidigare är att vikten i Sverige minskar till 15 procent och resterande del placeras enligt världsindex där Japan är en region som tillkommer. Sverige kan som mest uppgå till 25 procent.

Strategi Bevara: Grundallokeringen kommer att vara 50/50 i aktier och räntor där aktiedelen har samma allokering som Strategi Världen. Andelen aktier respektive räntor kan variera mellan 40 till 60 procent.

Strategi Tillväxt: Fonden kommer som tidigare placera större del mot tillväxtmarknader och för att ytterligare tydliggöra denna exponering kommer grundallokeringen i Sverige vara 10 procent och tillväxtmarknader 90 procent. Dessa vikter kommer över tiden att variera, Sverige kan dock som mest uppgå till 20 procent av portföljen.

För ytterligare frågor kontakta Thomas Olsson eller Britt Ehrling på Navigera.

2017-02-03

Marknadsinformation – Våra fonder i premiepensionssystemet får nya förvaltningsstrategier 

Navigera utvärderar löpande sina fonder och förvaltningsstrategier. De två senaste årens börsklimat har bidragit till ett sämre förvaltningsresultat vilket medför ett behov av att vidareutveckla strategierna i fonderna som finns i premiepensionssystemet. Vi passar samtidigt på att göra en översyn av förvaltningsavgifterna.

Ändringarna innebär att två av fonderna ska uppnå sina investeringsmål genom att ta taktiska över- och undervikter i regioner och branscher. Den tredje fonden kommer att ta taktiska över- och undervikter i olika regioner, aktier och räntor. Den 6 oktober 2016 lämnades en ansökan om ändring av fondbestämmelser in till Finansinspektionen som godkände de ändrade fondbestämmelserna den 2 februari 2017. Ändringarna träder i kraft den 20 februari 2017.

I samband med genomförandet av de nya förvaltningsstrategierna byter också fonderna namn. De tidigare benämnda fonderna Navigera Aktie, Navigera Balans och Navigera Tillväxt kommer att namnändras till Strategi Världen, Strategi Bevara och Strategi Tillväxt. 

Fonderna utanför premiepensionssystemet berörs inte av denna förändring.

 Mer information om ändringarna kommer att finnas tillgängligt på www.navigera.se inom kort.

2016-06-20

Ny fond – Navigera Global Change 

Låt ditt sparande bidra till en bättre värld. Nu startar Navigera Global Change, en spetsig fond-i-fond med utvalda förvaltare som ligger i framkant inom hållbarhetsförvaltning.

Läs mer